İşaret Dili Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitmenliği
$ DOLAR → Alış: 3,52 / Satış: 3,53
€ EURO → Alış: 4,12 / Satış: 4,14

SON DAKİKA

ASDEP Mülakat Soruları

ASDEP Mülakat Soruları
İşaret Dili Eğitimi

ASDEP Mülakat Soruları

ASDEP personel alımı mülakatları başladı! Mülakata girenlerin paylaşımlarına istinaden şimdilik şu açıklamaları yapmak yerinde olacaktır;

Sorular, kim milyoner olmak ister yarışmasındaki gibi her alandan gelebilmektedir. Öyle ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ASDEP misyonundan Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı’nın adına, AB dönem başkanından Mernis (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) sistemine kadar farklı alanlarda sorular sorulmuştur. Bu sorulardan bir kısmını paylaşmadan önce şu uyarıyı yapmayı gerekli görüyorum; sosyal medyada “mülakatta mersis soruldu” deniliyor, Mersis değil, Mernis! Mernis, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’dir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemidir. Aile Bakanlığı’na bağlı kurumların işleyişinde çok önemli bir yere sahiptir ve ASDEP uygulamaya geçince de kullanılması kaçınılmazdır.

Sorular listesi güncellenecektir; fakat şimdilik ASDEP personel alımı mülakat soruları şöyle sıralanabilir;

   Soru 1: ASDEP Nedir? ASDEP İle Ne Amaçlanıyor?

    Soru 2: Koruyucu Aile Nedir? Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

    Soru 3: Evlat Edinme Hakkında Bilginiz var mı? Koruyucu Aileden Farkı Nedir?

    Soru 4: Çocuk Koruma Kanunu Hakkında Kısa Bilgi Verir Misiniz?

    Soru 5: Çocuk Koruma Kanununda Yer Alan Tedbir Kararları Nelerdir?

    Soru 6: İhmal ve İstismarları Nasıl Önlenebilir? Özgecan Aslan Vakasına Benzer Bir Olayla   Karşılaşırsan Nasıl Bir Mesleki Tutum İzlersin?

    Soru 7: Cumhurbaşkanına Kim Vekalet Eder?

    Soru 8: ASPB Misyonu ve Vizyonu

    Soru 9: ASPB Teşkilat Yapısı( Genel Müdürlüklerin İsimleri)

    Soru 10: Himaye-i Etfal Cemiyeti Hangi Padişah Döneminde Kuruldu?

   Soru 11: ASDEP Müracaatçı İlk Nereye Başvurur?

   Soru 12: Dini İçerikli Sorular?

ASDEP Türkiye Sitesinden Alıntı Yapılan Sorular:

 1. Avrupa Futbol Şampiyonası
 2. *Myanmar’da ne oldu? (Burma’da ne oldu?
 3. *Sosyolojinin kurucusu kimdir? (Muhtemelen sadece Sosyoloji mezunu birine sorulur.)
 4. *Çocuk istismarı
 5. *İbn-i Haldun’un Asabiyyet kavramı
 6. *ASDEP’in içeriği
 7. *Grup ile topluluk arasındaki fark
 8. *Kalabalık nedir?
 9. *Genel seçimler kaç yıl arayla yapılır?
 10. *Şu anda hangi Anayasa yürürlüktedir?
 11. *Seçme ve seçilme yaşı kaçtır?
 12. *En son seçim ne zaman yapıldı?
 13. *Durkheim hakkında soru sorulmuş
 14. *ASDEP’te neler yapılır?
 15. *İlk tiyatro eserimiz hangisidir?
 16. *Yerli tankımızın adı nedir?
 17. *Koruyucu aile nasıl olunur?
 18. *Dezavantajlı gruplar kimlerdir?

Yanıt 1: ASDEP Nedir? ASDEP İle Ne Amaçlanıyor?

Hükümet Programında “Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşacak olan Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) alt yapısını tamamlayacak ve yeterli sayıda nitelikli personel istihdam ederek ASDEP’iaşamalı olarak hayata geçireceğiz.” Ayrıca “Aile bazında eğitim, sağlık, istihdam, gelir gibi alanları içeren sosyal risk haritası çıkaracağız.” ifadelerine yer verilmiştir.

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulmasıhedeflenmektedir.

ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.
Yanıt 2:  Koruyucu Aile Nedir? Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

Kimler Olabilir? Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir.

 • TC vatandaşı iseniz
 • Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız
 • 25-65 Yaşları arasındaysanız
 • En az ilkokul mezunu iseniz
 • Düzenli gelire sahipseniz
 • Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz

Yanıt 3: Evlat Edinme Hakkında Bilginiz var mı? Koruyucu Aileden Farkı Nedir?
   Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.
Evlat edinme yolları:

 • KorUnma altındaki bir çocuğun evlat edinilmesi.
 • Kişilerarası anlaşma ile evlat edinme

Evlât Edinme Koşulları

 • Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
 • Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
 • Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az onsekiz yaş büyük olması,
 • Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 40 yaş fark olması,
 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması,
 • 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 311 inci ve 312 nci maddelerinde yer alan hükümler hariç, 309 uncu maddesinde belirtilen şekilde küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması,
 • Küçüğün vesayet altında olması halinde, Türk Medenî Kanununun 397 nci maddesinde öngörülen vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
 • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları,
  koşulları aranır.

Evlat edinme ve koruyucu aile arsındaki fark nedir?

Evlat edinme çocuğun velayet haklarının evlat edinene mahkeme kararı ile devredilmesidir.

Yanıt 4: Çocuk Koruma Kanunu Hakkında Kısa Bilgi Verir Misiniz?

Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Yanıt 5: Çocuk Koruma Kanununda Yer Alan Tedbir Kararları Nelerdir?

Danışmanlık, Eğitim, Bakım, Sağlık, Barınma

 Yanıt 6: İhmal ve İstismarları Nasıl Önlenebilir? Özgecan Aslan Vakasına Benzer Bir Olayla   Karşılaşırsan Nasıl Bir Mesleki Tutum İzlersin?

Yanıt 7: Cumhurbaşkanına Kim Vekâlet Eder?

Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Yanıt 8: ASPB Misyonu ve Vizyonu

Misyon, Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyon,Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.

Yanıt 9: ASPB Teşkilat Yapısı( Genel Müdürlüklerin İsimleri)

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Yanıt 10: Himaye-i Etfal Cemiyeti Hangi Padişah Döneminde Kuruldu?

II.Aldülhamid

Soru 11: ASDEP Müracaatçı İlk Nereye Başvuru Yapar?


Mülakattan çıkan bir arkadaşımızın gönderdiği mesaj:

 1. Kendimi tanıttım.

2.Başka illere de başvuru yapıp yapmadığımı sordular.

3.Siyasetle ilgilenip ilgilenmediğimi sordular.

4.Dün hangi kandili kutladık diye sordular.

5.Şu an gündemdeki en büyük sorunumuz nedir dediler.

6.Müracaatçının etnisitesi senin için önemli midir? dediler.

7.Genellikle sohbet havası vardı.

Mülakattan çıkan bir arkadaşımızın 06.05.2016 tarihindeki mesajı

HAKKARİ MÜLAKATINDA SORULANLAR

1 Asdep nedir nicin calismak istiyorsun?

2 Mesleginle ASDEP arasinda nasil bir kopru kurabilirsin?

3 Mecliste kac parti var ve bunlar hangileridir?

4 Mayemarda ne olmuş (muslumanlar katledilmis)?

5 İl Mudurlugune bagli kac kurulus var ve bunlar hangileridir?

6 İl Müdürlüğümüzün hangi biriminde calismak istersin ve neden?

7 ASPB ne zaman kurulmus bir bakanliktir ve bu bakanligin mevzuati hakkinda neler biliyorsun?

8 2016 da hayatini kaybeden Dünyaca ünlü iki isim söylesene?

Marmara Akademi
Bilgisayar dersi, bilgisayar sertifikası için yeterli mi?
Öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış olmak, bilgisayar sertifikası için yeterli. KPSS kılavuzunda, uzun yıllardan sonra bilgisayar sertifikası şartında değişiklik yapıldı....
Polis Özel Harekat Mülakatlarında Neler Soruluyor ?
POMEM ve PÖH Mülakatlarında Neler Soruluyor ? Mülakata her başvuran çağırılır Şahsen başvuru kendi mülakat günü yapılır Gruplar halinde içeri...
MEB 4200 Sözleşmeli Öğretmen Atamalarına İlişkin Kontenjan Dağılımı ve Başvuru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4200 öğretmen atamasına ilişkin, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün ” Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu ”...
Öğretmen atama ihtiyacı artacak ve azalacak branşlar
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için MEB’in ders saatlerinde yapacağı çalışmalarla bazı branşların öğretmen açıkları, artacakken bazı  branşlarda öğretmen açıklarının azalacağı...
Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak?
23-24 Kasım Tarihlerinde Yapılacak Olan Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak? 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem...
KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı
  KPSS-2016/6 Tercih-Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler KPSS-2016/6 Taban Puanları  KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına...
KPSS 2016/7 Tercih Kılavuzu Yayımlandı
  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla...
2017 Öğretmen Adaylarının Bilmesi Gereken Eğitim Bilimleri Kavramları
  EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI   -Halk eğitimi, hizmetiçi eğitim, uzaktan eğitim gibi başlıklar YAYGIN EĞİTİM türüdür. -Eğitim sisteminin yenilenmesini...
Kpss A ve Kurum Sınavları İçin Adım Adım İzlenmesi Gereken Yollar
  KPSS A grubu mesleklere giriş için önce her yıl düzenlenen KPSS A sınavına girilir. Sınavda toplam 4 oturum vardır....
KPSS A Grubunda En İyi Meslekler ve Maaşları
KPSS A GRUBU ADAYLARININ BİLMESİ GEREKEN PUAN TÜRLERİ, MESLEKLER, MESLEK MAAŞLARI   A Grubu (Kariyer) Meslekler Hangileridir? KPSS A Grubu...
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı 2016 DGS Yerleştirmeleri sonucu oluşan en büyük- en küçük puanlar, max-min taban puanlar aşağıda verilmiştir....
2016 DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
  2016-DGS sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 16 Ekim 2016 tarihinde saat...
2016 KPSS Önlisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
  16 Ekim 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Ön Lisans Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına,16 Ekim 2016 tarihinde saat...
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bütün Öğretmenlerin Mülakatla Alınacağını Açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kanal 7’de soruları yanıtladı İsmet Yılmaz’ın sorulara verdiği cevaplar: Neden Mülakatla öğretmen aldınız? Eğitimdeki en...
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor? 18 Aralık 2016 tarihinde yapılacak MEB Aday öğretmenlik sınavında...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ