İşaret Dili Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitmenliği
$ DOLAR → Alış: 3,52 / Satış: 3,53
€ EURO → Alış: 4,13 / Satış: 4,15

SON DAKİKA

CTE Cezaevi Personelleri Görevde Yükselme Sınav İlanı, Konuları Yayımlandı

CTE Cezaevi Personelleri Görevde Yükselme Sınav İlanı, Konuları Yayımlandı
İşaret Dili Eğitimi

CTE Cezaevi Personelleri Görevde Yükselme Sınavı Konuları Yayımlandı

Ceza ve Tevkifevleri Cezaevi personeli görevde yükselme sınavı konuları yayımlandı.

SINAV UYGULAMA DUYURUSU
SINAVIN ADI
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (İkinci Müdür, İnfaz ve Koruma Başmemurluğu Gruplarında) Görevde Yükselme Sınavı

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

Adaylar, sınav ücreti olarak 110 TL’ yi ( yüzon Türk Lirası KDV dahil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 25 Temmuz 2016 ve 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında yatıracaklar ve başvurularını http://www.meb.gov.tr adresinden yapacaklardır. 30 Haziran 2016 tarihinde www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuran adaylar da, şartlarını taşımaları durumunda her iki sınav için de sınav ücreti yatırmak şartıyla bu sınava da başvurabileceklerdir.
SINAV YERİ – ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ – 13 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat:14.00’de yapılacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ – Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Ağustos 2016 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Adaylar, sınav giriş belgelerini 08 Ağustos – 12 Ağustos 2016 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylatacaklardır.

SINAV KONULARI
– Görevde yükselme sınavında sorulacak sorulara ait ders konu başlıkları ve soru dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Ortak Sınav konuları
– T.C. Anayasası (5 soru)
– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru),
– İnsan Hakları ve Demokrasi (5 soru),
– Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (5 soru)
– Etik Davranış İlkeleri (5 soru),
– Genel Kültür ve Genel Yetenek (25 soru),
Alan Bilgisi (50 soru)
Alan bilgisi konuları:
1) İkinci Müdür için;
– 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
– 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
– 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
– 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
– Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
– Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
– Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
– Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
– Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
– Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği
2) İnfaz ve Koruma Başmemuru için;
– 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
– 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
– 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
– Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
– Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
– Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
– Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

SINAV UYGULAMASI
– Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTEGM) Görevde
Yükselme Sınavında (İkinci Müdür, İnfaz ve Koruma Başmemurluğu Gruplarında) her bir
grup için 100 soruluk çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru
kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 110 dakika sürecek ve tek oturum halinde uygulanacaktır.
– Sınava girecek adaylar, yanlarında cep telefonu ve benzeri iletişim/bilgi depolama
özelliklerine sahip cihazları sınav mahalline getiremezler.
– Adaylar sınava, onaylı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (Nüfus
cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi
yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
– Sınav soru ve cevap anahtarları 16 Ağustos 2016 tarihinde www.meb.gov.tr ile
www.cte.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
– Sınav sonuç bilgileri 05 Eylül 2016 tarihinde www.meb.gov.tr ile
www.cte.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
– Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler
hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI
– Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan
aday/adaylar var ise CTEGM tarafından ÖDSGM’ye bildirilecektir.
– Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun
geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
– Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.
– Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından
dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın
başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, salonlarda görevli öğretmenler, Ankara il milli
eğitim müdürlüğünce önceden bilgilendirilecektir.
– Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu
veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker
düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi
(şekerinin yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin
eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Görevde Yükselme Sınavı değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtildiği
gibidir (Toplam 2 grup):
Grup Nu Grup Adı
1 İkinci Müdür
2 İnfaz ve Koruma Baş Memurluğu
– Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 3 yanlış 1 doğru götürecek ve adayın
Net Sayısı bulunacaktır (Net Sayısı = Doğru Sayısı – (Yanlış Sayısı/3)). Net sayılar dikkate
alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında;
Ham Puan= (Net Sayısı/Geçerli Soru Sayısı)x100 formülü kullanılacaktır.
Puan= (Ham Puan/En Yüksek Ham Puan)x100 formülü kullanılacaktır.
– Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
– Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile
belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru
seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.
– Değerlendirme veya itiraz sonucu Merkez Sınav Kurulu tarafından iptal edilen
soru/sorular tüm adaylar için doğru kabul edilecektir.
– Adayların sınav puanı eşit olması halinde, CTEGM Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda başarı sıralamasını CTEGM
yapacaktır.
İLETİŞİM ve DUYURU
– Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;
– MEB için MEB İletişim Merkezi “Alo 147”
0 (312) 413 32 47 – 48
– CTEGM için 0 (312) 204 13 16 numaralı telefonlardan
yararlanabilecektir.
SINAV İTİRAZLARI
– Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap
anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş)
iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten
itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde CTEGM’ye yapacaklardır. CTEGM adaylar
tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ ye gönderecektir.
ÖDSGM bu itirazları 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak CTEGM’ye
bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.
– İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara CTEGM tarafından bildirilecektir.
– Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner
Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk
Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20
TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve
sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
– Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres
ve dekontu olmayan dilekçeler ile belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
– Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da
sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Marmara Akademi
Bilgisayar dersi, bilgisayar sertifikası için yeterli mi?
Öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış olmak, bilgisayar sertifikası için yeterli. KPSS kılavuzunda, uzun yıllardan sonra bilgisayar sertifikası şartında değişiklik yapıldı....
Polis Özel Harekat Mülakatlarında Neler Soruluyor ?
POMEM ve PÖH Mülakatlarında Neler Soruluyor ? Mülakata her başvuran çağırılır Şahsen başvuru kendi mülakat günü yapılır Gruplar halinde içeri...
MEB 4200 Sözleşmeli Öğretmen Atamalarına İlişkin Kontenjan Dağılımı ve Başvuru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4200 öğretmen atamasına ilişkin, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün ” Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu ”...
Öğretmen atama ihtiyacı artacak ve azalacak branşlar
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için MEB’in ders saatlerinde yapacağı çalışmalarla bazı branşların öğretmen açıkları, artacakken bazı  branşlarda öğretmen açıklarının azalacağı...
Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak?
23-24 Kasım Tarihlerinde Yapılacak Olan Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak? 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem...
KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı
  KPSS-2016/6 Tercih-Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler KPSS-2016/6 Taban Puanları  KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına...
KPSS 2016/7 Tercih Kılavuzu Yayımlandı
  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla...
2017 Öğretmen Adaylarının Bilmesi Gereken Eğitim Bilimleri Kavramları
  EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI   -Halk eğitimi, hizmetiçi eğitim, uzaktan eğitim gibi başlıklar YAYGIN EĞİTİM türüdür. -Eğitim sisteminin yenilenmesini...
Kpss A ve Kurum Sınavları İçin Adım Adım İzlenmesi Gereken Yollar
  KPSS A grubu mesleklere giriş için önce her yıl düzenlenen KPSS A sınavına girilir. Sınavda toplam 4 oturum vardır....
KPSS A Grubunda En İyi Meslekler ve Maaşları
KPSS A GRUBU ADAYLARININ BİLMESİ GEREKEN PUAN TÜRLERİ, MESLEKLER, MESLEK MAAŞLARI   A Grubu (Kariyer) Meslekler Hangileridir? KPSS A Grubu...
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı 2016 DGS Yerleştirmeleri sonucu oluşan en büyük- en küçük puanlar, max-min taban puanlar aşağıda verilmiştir....
2016 DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
  2016-DGS sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 16 Ekim 2016 tarihinde saat...
2016 KPSS Önlisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
  16 Ekim 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Ön Lisans Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına,16 Ekim 2016 tarihinde saat...
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bütün Öğretmenlerin Mülakatla Alınacağını Açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kanal 7’de soruları yanıtladı İsmet Yılmaz’ın sorulara verdiği cevaplar: Neden Mülakatla öğretmen aldınız? Eğitimdeki en...
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor? 18 Aralık 2016 tarihinde yapılacak MEB Aday öğretmenlik sınavında...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ