İşaret Dili Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitmenliği
$ DOLAR → Alış: 3,50 / Satış: 3,51
€ EURO → Alış: 3,91 / Satış: 3,92

SON DAKİKA

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İşaret Dili Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD’lere birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Biyofizik PROFESÖR 1
Radyoloji PROFESÖR 1 Kardiyak Radyoloji alanında deneyimli olmak.
Tıbbi Patoloji PROFESÖR 1 Sitopatoloji Yandal Uzmanlığını almış olup, Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Patolojisi alanında deneyimli olmak.
Genel Cerrahi PROFESÖR 1 Endokrin Cerrahisi, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi alanında deneyimli olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji PROFESÖR 1 Vertabra Cerrahisi ve Artroplasti konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum PROFESÖR 1 Jinekolojik Onkoloji Yandal Uzmanlığını almış olup, Endoskopik Cerrahi ve Jinekolojik Radyoloji alanında deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları PROFESÖR 1 Göz Tümörleri alanında deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları DOÇENT 1 Katarakt, refraktif cerrahi konusunda deneyimli olup, Göz Bankası sertifikası nı almış olmak.
Fizyoloji DOÇENT 1 Klinik kognitif Elektronörofizyoloji ve olaya ilişkin beyin potansiyelleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları DOÇENT 1 Nefroloji Yandal Uzmanlığını almış olmak.
Kardiyoloji DOÇENT 1 Ekokardiyografi ve elektrofizyoloji alanında deneyimli olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Ticaret Hukuku DOÇENT 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fransızca Mütercim-Tercümanlık PROFESÖR 1
Bölgesel Coğrafya DOÇENT 1
Türk Halk Edebiyatı YARD.DOÇ. 1
Çin Dili ve Edebiyatı YARD.DOÇ. 1
FEN FAKÜLTESİ
Botanik PROFESÖR 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü PROFESÖR 1
Uygulamalı Matematik DOÇENT 1 Matematiksel İstatistik ve İstatistiksel Modeller üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Genel Astronomi DOÇENT 1
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji YARD.DOÇ. 1 Bakır ve galvanizli çelik yüzeylerde mikrobiyolojik korozyon konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Endüstri İlişkileri YARD.DOÇ. 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İSLETME FAKÜLTESİ
Üretim DOÇENT 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anatomi PROFESÖR 1
Zootekni PROFESÖR 1
Mikrobiyoloji PROFESÖR 1
Cerrahi PROFESÖR 1
Besin Hijyeni ve Teknolojisi DOÇENT 1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Hukuk Bilimleri DOÇENT 1
İktisat DOÇENT 1
Yönetim ve Organizasyon YARD.DOÇ. 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği PROFESÖR 1
Çevre Mühendisliği DOÇENT 1 Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktörlerde Kirlenme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Çevre Mühendisliği DOÇENT 1 Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Biyokimya DOÇENT 1
Biyokimya YARD.DOÇ. 1 Deneysel olarak oluşturulan doku hasarları ve korunma mekanizmaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve Belagatı PROFESÖR 1
Dinler Tarihi PROFESÖR 1
Din Felsefesi PROFESÖR 1
Türk Din Musikisi PROFESÖR 1
İslam Hukuku PROFESÖR 1
İslam Hukuku DOÇENT 1
İslam Hukuku YARD.DOÇ. 1
Tefsir YARD.DOÇ. 1
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi PROFESÖR 1
Fransız Dili Eğitimi YARD.DOÇ. 1 Fransızca öğretiminde öğretmenlerin beden dili konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme YARD.DOÇ. 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü PROFESÖR 1
Sağlık Yönetimi Bölümü YARD.DOÇ. 1
FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DOÇENT 1
Hemşirelikte Eğitim DOÇENT 1
İç Hastalıkları Hemşireliği YARD.DOÇ. 1 Yüksek Lisans eğitimini ve Doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliğinde tamamlamış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi YARD.DOÇ. 1 Çocukluk çağı obezitesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Hareket ve Antrenman Bilimleri YARD.DOÇ. 1
Spor Yönetim Bilimleri YARD.DOÇ. 1 Spor Sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Nükleer Tıp Teknikleri YARD.DOÇ. 1 Biyofizik alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, hematopoetik kök hücreler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Piyano DOÇENT 1
Etnomüzikoloji ve Folklor DOÇENT 1 Çağdaş Müzik ve Osmanlı Müzik Kültürü alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İmmünoloji PROFESÖR 1 Diyabet ve transplantasyon immünolojisi alanında deneyimli olmak.
Genetik YARD.DOÇ. 1 Genetikte Doktora Eğitimini tamamlamış olup, Diyabet ve nadir nörolojik hastalıkların genetiği konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Denizel Çevre DOÇENT 1
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
Tıp Bilimleri YARD.DOÇ. 1 Adli Tıp Uzmanlığını almış olup, Maluliyet, Alkol ve Uyuşturucu alanında deneyimli olmak.
Marmara Akademi
Bilgisayar dersi, bilgisayar sertifikası için yeterli mi?
Öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış olmak, bilgisayar sertifikası için yeterli. KPSS kılavuzunda, uzun yıllardan sonra bilgisayar sertifikası şartında değişiklik yapıldı....
Polis Özel Harekat Mülakatlarında Neler Soruluyor ?
POMEM ve PÖH Mülakatlarında Neler Soruluyor ? Mülakata her başvuran çağırılır Şahsen başvuru kendi mülakat günü yapılır Gruplar halinde içeri...
MEB 4200 Sözleşmeli Öğretmen Atamalarına İlişkin Kontenjan Dağılımı ve Başvuru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4200 öğretmen atamasına ilişkin, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün ” Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu ”...
Öğretmen atama ihtiyacı artacak ve azalacak branşlar
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için MEB’in ders saatlerinde yapacağı çalışmalarla bazı branşların öğretmen açıkları, artacakken bazı  branşlarda öğretmen açıklarının azalacağı...
Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak?
23-24 Kasım Tarihlerinde Yapılacak Olan Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak? 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem...
KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı
  KPSS-2016/6 Tercih-Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler KPSS-2016/6 Taban Puanları  KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına...
KPSS 2016/7 Tercih Kılavuzu Yayımlandı
  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla...
2017 Öğretmen Adaylarının Bilmesi Gereken Eğitim Bilimleri Kavramları
  EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI   -Halk eğitimi, hizmetiçi eğitim, uzaktan eğitim gibi başlıklar YAYGIN EĞİTİM türüdür. -Eğitim sisteminin yenilenmesini...
Kpss A ve Kurum Sınavları İçin Adım Adım İzlenmesi Gereken Yollar
  KPSS A grubu mesleklere giriş için önce her yıl düzenlenen KPSS A sınavına girilir. Sınavda toplam 4 oturum vardır....
KPSS A Grubunda En İyi Meslekler ve Maaşları
KPSS A GRUBU ADAYLARININ BİLMESİ GEREKEN PUAN TÜRLERİ, MESLEKLER, MESLEK MAAŞLARI   A Grubu (Kariyer) Meslekler Hangileridir? KPSS A Grubu...
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı 2016 DGS Yerleştirmeleri sonucu oluşan en büyük- en küçük puanlar, max-min taban puanlar aşağıda verilmiştir....
2016 DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
  2016-DGS sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 16 Ekim 2016 tarihinde saat...
2016 KPSS Önlisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
  16 Ekim 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Ön Lisans Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına,16 Ekim 2016 tarihinde saat...
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bütün Öğretmenlerin Mülakatla Alınacağını Açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kanal 7’de soruları yanıtladı İsmet Yılmaz’ın sorulara verdiği cevaplar: Neden Mülakatla öğretmen aldınız? Eğitimdeki en...
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor? 18 Aralık 2016 tarihinde yapılacak MEB Aday öğretmenlik sınavında...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ