İşaret Dili Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitmenliği
$ DOLAR → Alış: 3,50 / Satış: 3,51
€ EURO → Alış: 3,91 / Satış: 3,92

SON DAKİKA

Sözleşmeli Öğretmen Alımında Sözlü Sınavda Sorulabilecek 114 Soru

Sözleşmeli Öğretmen Alımında Sözlü Sınavda Sorulabilecek 114 Soru
İşaret Dili Eğitimi

Sözleşmeli Öğretmen Alımında Sözlü Sınavda Sorulabilecek 114 Soru

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE AĞIRLIKLARI:

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şu şekilde olacak:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25.

1. Formal eğitim getirdiği yararlar neler?

2. Kalem kağıdın yerini teknolojik aletler alsa ne gibi değişim olurdu?

3. Yaygın eğitimin önemi

4. Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz?

5. Eba ve Fatih projelerinin amacı açılımları

6. tevhidi tedrisat

7. Geliri yüksek öğrenci ve düşük öğrenci arasındaki fark eğitime nasıl yansır

8. Ausubel kimdir

9. İnternet kullanımının öğrenciler için yararı

10. Hazır bulunuşluk ve kaygının öğrenciye, eğitime etkisi

11. Eğitim süreci nedir, Anlatınız?

12.Resmi yazı tebliğ süresi kaç gün?

13.Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinden edindiği bilgiler ne kadar güvenilirdir?

14.15b yaş üstü yaygın eğitimle ilgili yapılması gerekenler neler?

15.Sürekli okuduğunuz takip ettiğiniz yazar var mı?

16.Biyolojik olarak aklın önemi nedir?

17.Sosyal medya ağı kuracak olsanız orada neler paylaşırsınız?

18.Yapılandırılmalı eğitim nedir?

19.Halk eğitimin tanımı ve bünyesinde açılan kurslarla ilgili bilgi?

20.Eğitimde kültür sürecini açıklayın.

21. Eğitimde teknoloji kullanırken çocuklara nasıl yararlanılmasını anlatırsınız?

22. Çocukları boş zamanlarında hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz?

23. Sınırsız bütçe verilirse sınıfta teknolojik ne yaparsınız?

24. Örgün eğitim nedir, kısaca açıklayınız.

25. İnternet kullanımının faydaları ve zararları nelerdir?

26. İnsanın toplumlaşmasının eğitime katkısı nedir? 27.EBA’ dan nasıl yararlanıyorsunuz?

28. Eğitim teknolojilerin dersler için yararı

29. Bilgisayar destekli eğitim olsa öğretmen seçerken nasıl kriterler belirlerdiniz?

30. Kazanım kavrama testleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

31.Eğitimde kalıcı davranışlar olması için neler yapılabilir?

32. internette ödev veren öğretmenin dikkat etmesi gereken şeyler

33. ÖĞRENMEDE GENEL UYARILMISLIK DÜZEYI NASIL OLMALIDIR AÇIKLAYINIZ

34. -Branşınız için eğitim teknolojilerinden ne şekilde faydalanıyorsunuz?

35. Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarının bir arada olduğu eğitim kampüslerinin verimliliğinin arttırılması için neler yapılabilir?

36. Teknoloji konusunda yetersiz olan bireylere ne önerirsiniz?

37. Sınıf içi disiplin sorunu yaşarsanız bunu nasıl önlersiniz?

38.Öğrencileri ilgi yetenek becerilerine göre yönlendirmenin önemi nedir ?

39. Mebin fırsat ve imkan eşitliği ilkesinden yola çıkarak meslek liselerini değerlendiriniz

40. Öğrencilere internet üzerinden ödev verme ve değerlendirme hakkında ne düşünüyorsunuz

 

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Akıl ve Zeka Oyunları Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Satranç Eğitmenliği Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

 

41. Geliri yüksek öğrenci ve düşük öğrenci arasındaki fark eğitime nasıl yansır?

42. Ekonomiyi düzeltmek için eğitim alanında neler yapılmalı?

43. Eğitimde teknolojinin yararlan ve zararları neler?

44. Tablet kullanımının eğitimde ölçme değerlendirme öğrenciyi izlemedeki faydası neler?

45. Eğitim-kültür ilişkisi.

46. Felsefenin eğitimdeki yeri nedir ? Nasıl olumlu etkiler mi yararları nelerdir?

47. Bilgisayarın ölçme ve değerlendirmede ve de izleme de yeri nedir? Olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayın.

48. Resmi evrak tebligat süresi ne kadardır?

49. Eğitimde hiç bir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sözünü açıklayınız.

50. Sosyo Kültürel çevrenin eğitime katkısı var mıdır?

51. sosyal medya kullanımını nasıl değerlendirirsiniz?

52. internette ödev veren öğretmenin dikkat etmesi gerekenler neler?

53. Eğitimde sürekliliği sağlamak için neler yapılabilir? 54. Her yerde eğitimden ne anlıyorsunuz?

55. Teknolojinin kullanıldığı eğitim ortamıyla düz anlatımın kullanıldığı eğitim ortamı arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi sizce ?

56. öğrencilerinizin bilişsel ve devinimsel özelliklerini bilmeniz Öğretim sürecinde size ne gibi avantajlar sağlar?

57. Akıllı tahtaların olumlu olumsuz yönleri neler?

58. Ülkemizde eğitim acısından gelişmişlik düzeyini arttırabilmek içim nasıl eğitimciler yetiştirilmeli?

59. Tevhidi tedrisat nedir?

60. Asubel eriksonu tanıtın

61. İnternet’in öğrenci için önemi

62. Eğitim süreci nedir?

63. Takip ettiğiniz yazarlar

64.Yaygın eğitim nedir?

65. Yapılandırmacı eğitim nedir?

66. Halk eğitimi nedir?

67.Çocuklar teknolojiyi nasıl kullanmalı?

68. Çocuklara hangi yayınları tavsiye edersiniz

69. Örgün eğitim nedir ?

70. Eğitimde kalıcı davranışlar için neler yapılmalıdır?

71. Ödev nasıl verilir

72. EBA ve Kazanım testlerinin önemi

73. İnsanın toplumsallaşmasının eğitime katkısı nedir ?

74. internet kullanımının olumlu olumsuz yanları

75. Teknolojinin eğitim için önemi nedir?

76. Sistematik bilim, bilimsel bilgi ve felsefik bilgi nedir?

77. Bilgisayarın eğitim için önemi nedir?

78. Bedensel-Kin estetik zekâya kimler sahiptir örnek veriniz.

79. Okul öncesinin yayılamamasının nedenleri nedir?

80. Eğitimde bireyin devinimsel ve bedensel gelişimini önceden bilmeniz ne gibi katkı sağlar?

 

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Akıl ve Zeka Oyunları Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Satranç Eğitmenliği Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

 

81. Soru ve proje hazırlamada bilgisayarın yeri

82. Madde bağımlılığını önlemek için neler yapılmalı?

83. Eğitimde videonun olumlu ve olumsuz etkileri?

84. Farabi’nin eğitim sistemi hakkındaki görüşleri Hakkında ne düşünüyorsunuz?

85. Aile reisi, öğretmen ve devlet başkanının eğitimdeki rolü nedir?

86. Ekonominin eğitimdeki rolünü açıklayınız.

87. Mobil uygulamaların proje açısından olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendiriniz

88. İbni Sina’nın eğitim sistemi hakkındaki görüşleri Hakkında ne düşünüyorsunuz?

89. Sosyal beceri ve kişilerle iletişim olarak teknolojiden nasıl faydalanırız?

90. Çoklu zekâ kuramı doğacı zekâ ve teknolojinin eğitime etkileri neler?

91) Eğitimde teknolojik aletler kalem kitap defter vs … yerini almalı mıdır?

92) Örgün eğitim nedir hakkında konuşun?

93) Çocukları boş zamanlarından hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz?

94) Sosyal medya ağı kuracak olsanız orda neler paylaşırsınız?

95) Yaygın eğitimin önemi?

96) Halk eğitimden yeterince yararlanıyor musunuz?

97) Eğitim öğrencide istendik davranış değişikliğidir bundan hareketle çocuklarda istenmedik davranışlar değiştirmek için neler yapılabilir?

98) Biyolojik olarak aklın önemi nedir?

99) Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

100) Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz?

101) EBA dan nasıl yararlanıyorsunuz?

102) İnformal eğitim kendiliğinden gerçekleşen eğitim hakkında neler söylersiniz?

103) Sürekli okuduğunuz takip ettiğiniz yazar var mı?

104) Eğitim teknolojilerinin dersler için yararı nedir?

105) Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinden edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir? 106) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir?

107) İnsanın toplumsallaşmasının eğitime katkısı nedir?

108) İnternet kullanımının faydaları ve zararları nelerdir?

109) Sınırsız bütçe verilse sınıfta teknolojik ne yaparsınız?

110) Eğitimde kültür sürecini açıklayın?

111) Eğitimde teknolojiyi kullanırken çocuklara nasıl yararlanmasını anlatırsınız?

112) Halk eğitiminin tanıı ve bünyesinde açılan kurslarla ilgili bilgi?

113) Yapılandırmalı eğitim nedir?

114) 15 yaş üstü yaygın eğitimle ilgili yapılması gerekenler?

 

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Akıl ve Zeka Oyunları Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Satranç Eğitmenliği Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı İçin TIKLAYINIZ

Marmara Akademi
Bilgisayar dersi, bilgisayar sertifikası için yeterli mi?
Öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış olmak, bilgisayar sertifikası için yeterli. KPSS kılavuzunda, uzun yıllardan sonra bilgisayar sertifikası şartında değişiklik yapıldı....
Polis Özel Harekat Mülakatlarında Neler Soruluyor ?
POMEM ve PÖH Mülakatlarında Neler Soruluyor ? Mülakata her başvuran çağırılır Şahsen başvuru kendi mülakat günü yapılır Gruplar halinde içeri...
MEB 4200 Sözleşmeli Öğretmen Atamalarına İlişkin Kontenjan Dağılımı ve Başvuru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4200 öğretmen atamasına ilişkin, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün ” Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu ”...
Öğretmen atama ihtiyacı artacak ve azalacak branşlar
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için MEB’in ders saatlerinde yapacağı çalışmalarla bazı branşların öğretmen açıkları, artacakken bazı  branşlarda öğretmen açıklarının azalacağı...
Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak?
23-24 Kasım Tarihlerinde Yapılacak Olan Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak? 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem...
KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı
  KPSS-2016/6 Tercih-Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler KPSS-2016/6 Taban Puanları  KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına...
KPSS 2016/7 Tercih Kılavuzu Yayımlandı
  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla...
2017 Öğretmen Adaylarının Bilmesi Gereken Eğitim Bilimleri Kavramları
  EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI   -Halk eğitimi, hizmetiçi eğitim, uzaktan eğitim gibi başlıklar YAYGIN EĞİTİM türüdür. -Eğitim sisteminin yenilenmesini...
Kpss A ve Kurum Sınavları İçin Adım Adım İzlenmesi Gereken Yollar
  KPSS A grubu mesleklere giriş için önce her yıl düzenlenen KPSS A sınavına girilir. Sınavda toplam 4 oturum vardır....
KPSS A Grubunda En İyi Meslekler ve Maaşları
KPSS A GRUBU ADAYLARININ BİLMESİ GEREKEN PUAN TÜRLERİ, MESLEKLER, MESLEK MAAŞLARI   A Grubu (Kariyer) Meslekler Hangileridir? KPSS A Grubu...
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı 2016 DGS Yerleştirmeleri sonucu oluşan en büyük- en küçük puanlar, max-min taban puanlar aşağıda verilmiştir....
2016 DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
  2016-DGS sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 16 Ekim 2016 tarihinde saat...
2016 KPSS Önlisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
  16 Ekim 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Ön Lisans Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına,16 Ekim 2016 tarihinde saat...
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bütün Öğretmenlerin Mülakatla Alınacağını Açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kanal 7’de soruları yanıtladı İsmet Yılmaz’ın sorulara verdiği cevaplar: Neden Mülakatla öğretmen aldınız? Eğitimdeki en...
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor? 18 Aralık 2016 tarihinde yapılacak MEB Aday öğretmenlik sınavında...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ